ESTAT DE COMPTES DE L'ALTRAVEU 2014

                 
Despeses    

Euros

 

Entrades

   

Euros

             
Local   

10.821,00

Existència caixa

4.617,00

L'Espiell  

834,00

  Assignació grups polítics

4.140,00

Comunicació  

108,00

  Assignació regidors  

16.056,00

Col·laboracions  

1.360,00

  Varis  

1.350,00

Premsa  

150,00

 
Varis  

139,00

 

Impostos  

1.839,00

Sous  

5.171,00

 

Activitats

795,00

       
Total despeses

21.217,00

  Total entrades

26.163,00

                 

ESTAT DE COMPTES DE L'ALTRAVEU 2013

                 
Despeses    

Euros

 

Entrades

   

Euros

             
Local   

11.042,00

Existència caixa

6.543,00

L'Espiell  

1.085,00

  Ingessos compta corrent  

11,50

Comunicació  

150,00

  Assignació grups polítics

4.140,00

Col·laboracions  

350,00

  Assignació regidors  

16.056,00

Premsa  

218,00

 
Varis  

3.780,00

 

Impostos  

2.601,00

 

Activitats

900,00

       
Total despeses

20.126,00

  Total entrades

26.750,50

                 

ESTAT DE COMPTES DE L'ALTRAVEU 2012

                 
Despeses    

Euros

 

Entrades

   

Euros

             
Local   

8.062,00

Existència caixa

3.304

L'Espiell  

1.829,00

  Ingessos compta corrent  

18,60

Comunicació  

502,00

  Assignació grups polítics

3.795,00

Col·laboracions  

530,00

  Assignació regidors  

13.200,00

Premsa  

250,00

  Candidatures Alternatives del Vallès (CAV)

1.064,00

Varis  

622,00

 

Impostos  

1.232,00

 

Activitats

1.058.00

       
Total despeses

14.085,00

  Total entrades

21.381,60

                 

ESTAT DE COMPTES DE L'ALTRAVEU 2011

                 
Despeses    

Euros

 

Entrades

   

Euros

             
Local   

10.113,02

Existència caixa

12.142,89

Publicitat  

5.224,89

  Ingessos compta corrent  

0,59

Comunicació  

310,98

  Assignació grups polítics

4.338,40

Col·laboracions  

450,00

  Assignació regidors  

11.737,08

Premsa  

332,00

 

Varis  

3.248,88

 

Impostos  

1.830,34

 

Sopar eleccions

29.11

       
Total despeses

21.539,22

  Total entrades

28.218,96

                 

ESTAT DE COMPTES DE L'ALTRAVEU 2010

                 
Despeses    

Euros

 

Entrades

   

Euros

             
Local Passeig, 142  

7.840,90

Existència caixa

7.443,68

Papereries  

768,48

  Ingessos compta corrent  

16,23

Publicitat  

1.620,91

  Efectiu

57,23

Comunicació  

418,42

  Assignació grups polítics  

5.485,42

Col·laboracions  

800,00

  Assignació regidors

15.307,98

Premsa  

244,00

 

Varis  

2.625,64

 

Impostos  

1.849,30

     

 

       
Total despeses

16.167,65

  Total entrades

28.310,54

                 

ESTAT DE COMPTES DE L'ALTRAVEU 2009

                 
Despeses    

Euros

 

Entrades

   

Euros

             
Local Passeig, 142  

6.839,92

  Existència caixa  

8.326,54

Papereries  

831,61

  Traspàs compe eleccions  

172,71

Publicitat  

3.351,32

  Abonaments  

300,32

Comunicació  

1.366,86

  Ingessos compta corrent

38,83

Col·laboracions  

1.200,00

  Assignació grups polítics

6.185,16

Premsa  

277,09

  Assignació regidors

13.960,61

Varis  

6.430,16

     

 

Impostos  

1.243,53

       
Total despeses

21.540,49

  Total entrades

28.984,17

         

ESTAT DE COMPTES DE L'ALTRAVEU 2008

                 
Despeses    

Euros

 

Entrades

   

Euros

             
Local Passeig, 142  

13.130,04

  Existència caixa  

7.252,30

Campanya  

2.478,67

  Entrades compte eleccions

723,26

Varis  

2.552,37

 

Assignació grups polítics+regidors

18.512,06

         
Total despeses

18.161,08

  Total entrades 26.487,62

ESTAT DE COMPTES DE L'ALTRAVEU 2007

                 
Despeses    

Euros

 

Entrades

   

Euros

             
Campanya electoral  

2.602,45

  Donatius particulars  

3.375

Local Passeig, 142  

3.067,76

  Assignació grups polítics  

3.025

Varis  

1.027,49

  Assignació regidors  

7.550

         
Total despeses

6.697,70

  Total entrades

13.950